Biuro prasowe

Kontakt dla mediów

Małgorzata Fischer

malgorzata.fischer@oex.pl

+48 663 500 200

Informacje prasowe – OEX SA

Grupa OEX na pierwszej globalnej konferencji WCA dedykowanej logistyce e-commerce

Na początku lipca 2017 roku w Miami odbyło się pierwsze spotkanie najważniejszych graczy z rynku logistyki dla e-handlu, zorganizowane przez globalną sieć WCA E-commerce. E-Logistics z Grupy OEX to jedyna firma z Polski, która uczestniczyła w konferencji. 
OEX 06.07.2017

OEX S.A. po raz trzeci uczestniczy w Programie Kariera

OEX SA przyłączył się do 14. edycji Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu. W 2016 roku staż w dziale HR Grupy OEX zdobył najwyższą ocenę w badaniu prowadzonym wśród uczestników programu.
OEX 07.04.2017

Grupa OEX zakończyła rok obrotowy 2016 najwyższymi wynikami skonsolidowanymi w swojej historii.

Przychody wyniosły 399,75 mln zł i wzrosły o 16,2 % w stosunku do osiągniętych w roku 2015 Zysk operacyjny wyniósł 20,96 mln zł i był o 18,2% wyższy od wyniku osiągniętego w roku poprzednim Zysk EBITDA wyniósł 26,34 mln zł i był o 20,0% wyższy od wypracowanego w roku poprzednim Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 11,84 mln zł i wzrósł o 5,9% w porównaniu do osiągniętego w 2015 roku.
OEX 04.04.2017

Poszerzenie składu zarządu OEX S.A.

14 marca 2017 r. Rada Nadzorcza OEX S.A. powołała Tomasza Kwietnia do zarządu spółki, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu.   Tomasz Kwiecień będzie odpowiedzialny za implementację strategii rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy OEX oraz za strategiczne transakcje kapitałowe i finansowe.
OEX 15.03.2017

OEX sfinalizował transakcję przejęcia ArchiDoc S.A.

19 stycznia 2017 roku OEX S.A. nabył 100% akcji spółki ArchiDoc S.A. za kwotę 17,9 mln zł. Grupa OEX poszerzyła działalność o nowy segment operacyjny, w którym będą działać spółki ArchiDoc S.A. i przejęta wcześniej w styczniu 2017r. Voice Contact Center sp. z o. o. Transakcja została sfinansowana środkami z niepublicznej emisji obligacji, rozliczonej 18 stycznia 2017r., z której spółka pozyskała 20 mln zł.
OEX 20.01.2017

Zobacz wszystkie

Social media – OEX SA

Materiały video – OEX SA

Poznaj grupę OEX

OEX SA, Robert Krasowski – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, #135 ZE SPÓŁEK

OEX 31.07.2017

Konferencja WallStreet 21: Robert Krasowski – Dyrektor Finansowy, OEX SA, #241 ZE SPÓŁEK

OEX 31.07.2017

Zobacz wszystkie

Masz pytania?

Małgorzata Fischer

malgorzata.fischer@oex.pl

+48 663 500 200